Je prav “z otroci” ali “z otroki”?
25. 5. 2017

Kako pravilno zapisujemo števila?

 

Pri pisanju diplomskih nalog in drugih vrst besedil se pogosto znajdemo pred dilemo, kako zapisati števila. Splošno pravilo je, da manjša števila (do deset oziroma dvanajst) zapišemo z besedo, prav tako tudi enote ob njih, večja števila pa zapišemo s števkami.

Primeri zapisov:

  • šest metrov
  • deset evrov
  • tri kilograme
  • 200 metrov
  • 100 evrov
  • 105 kilogramov

 

Če se kljub temu odločimo, da bomo manjša števila zapisovali s števkami, se moramo tega držati skozi celotno besedilo.

Pri zapisovanju števil, večjih od tisoč, je pomembno tudi, da tisočice od nižjih enot ločimo s piko, pri zapisovanju decimalnih števil pa uporabimo decimalno vejico. V takih primerih se pogosto pojavljajo napake, predvsem pri povzemanju besedil v tujih jezikih, saj se v angleščini vejica in pika uporabljata ravno obratno kot v slovenščini.

Primeri zapisov:

  • 000
  • 456
  • 12,5
  • 107,18

 

Potrebujete lektoriranje? Oglasite se.