[WORD] Najbolj uporabne bližnjice za hitrejše delo
13. 1. 2017
Je prav “z otroci” ali “z otroki”?
25. 5. 2017

Najpogostejše pravopisne napake pri pisanju diplomskih nalog (1. del)

Res je, da pri pisanju vsi delamo napake, vendar je dobro, da jih naredimo čim manj. Da to lahko dosežemo, moramo poznati pravopisna pravila, v veliko pomoč pa nam je lahko tudi poznavanje pogostih pravopisnih napak. V nadaljevanju zato predstavljamo, kaj večini pri pisanju diplomskih nalog povzroča največ težav oz. kje se najpogosteje pojavljajo pravopisne napake.

 

Uporaba vezaja in pomišljaja

Vezaj je v primerjavi s pomišljajem krajša črtica in je načeloma stičen, medtem ko je pomišljaj ponavadi nestičen. V Wordu se pomišljaj izpiše, če na tipkovnici hkrati pritisnemo tipko Ctrl in tipko za minus.

Primeri rabe vezaja: črno-bela slika, vzgojno-izobraževalni zavod, 50-odstotni delež, 30-letnica, C-vitamin, TV-serija, 15-krat, v NUK-u, Šmarje – Sap, Karel Destovnik – Kajuh …

Primeri rabe pomišljaja: Albert Einstein – nemški fizik, str. 20–45, v letih 1955–1965, 7 – 4 (sedem minus štiri), –15 °C …

 

Stičnost ločil

Pika, vejica, vprašaj, klicaj, podpičje, dvopičje, zaklepaj in drugi narekovaj so levostični, kar pomeni, da se na svoji levi strani dotikajo besedila oz. jih zapisujemo brez presledka za besedami, za katerimi stojijo.

Oklepaj in prvi narekovaj sta desnostična, kar pomeni, da pred njima vedno naredimo presledek, za njima pa nikoli.

Poševnica je levo- in desnostična, torej jo zapisujemo brez presledkov med dvema besedama, črkama ali številkama.

Tri pike so nestično ločilo. Pred njimi je vedno nedeljivi presledek (v Wordu se izpiše, če hkrati pritisnemo Ctrl, Shift in preslednico). Presledek mora biti tudi za njimi.

 

Raba predlogov

Predlog k/h

Pri rabi predloga k/h so pravila preprosta. Predlog h vedno stoji pred besedami, ki se začnejo s črkama k ali g, pred vsemi ostalimi pa stoji predlog k.
Predlog s/z

Predlog s uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki, predlog z pa pred zvenečimi nezvočniki, zvočniki in samoglasniki. Predlog s torej vedno zapišemo pred besedami, ki se začnejo s črkami p, t, k, f, h, s, š, c, č, pred ostalimi besedami pa uporabljamo predlog z. Pomagamo si lahko z znanim stavkom Ta SuHi ŠKaFeC PuŠČa, kjer pred besedami, ki se začnejo z odebeljenimi črkami v stavku, vedno uporabimo predlog s.

Potrebujete lektoriranje? Oglasite se.